Formare profesională

Formarea continuă a adulților este, din punctul nostru de vedere, una dintre direcțiile principale pe care societatea ar trebui să le susțină, iar oamenii să o înțeleagă ca o necesitate a zilelor noastre.
Într-o societate a cărei dinamică era de neimaginat în urmă cu 50 de ani, adaptarea oamenilor la schimbările ei se poate face prin cel puțin două pârghii. O primă modalitate ar fi dobândirea de calificări și competențe în cât mai multe domenii de activitate, fapt care face mult mai ușoară găsirea unui loc de muncă în economia de astăzi.
O a doua pârghie de adaptare la schimbările societății este aceea de a fi la curent cu noutățile din domeniul tău de activitate.
Formarea continuă este esențială, având în vedere evoluția exponențială a tehnologiei.