Societatea noastră vă oferă posibilitatea de a participa la cursuri de formare profesională pentru ocupația de macaragiu, curs de calificare nivelul 3.

Persoanele care vor urma acest curs vor obține un certificat de calificare pentru ocupația de macaragiu, eliberat de ANC și o autorizație ISCIR de macaragiu, pe una dintre grupele A, B, C sau D. După obținerea autorizației pe una dintre grupele enumerate mai sus, se poate face extindere la celelalte grupe, inclusiv la grupa E, în conformitate cu Prescripția Tehnică ISCIR CR8/ 2009.

 

DURATĂ CURS
Acest curs se desfășoară pe durata a 720 de ore, dintre care 240 de ore de teorie (30 de zile lucrătoare) și 480 de ore de practică (60 de zile lucrătoare).

 

ACTE NECESARE
Actele necesare pentru înscriere la curs sunt următoarele:

  • copie carte de identitate;
  • copie certificat de naștere;
  • copie după un act care să dovedească efectuarea învățământului minim obligatoriu;
  • fișă de aptitudine de la medicina muncii, cu mențiunea “Apt pentru prestare activități de macaragiu”.

Pentru înscriere la curs, vă rugăm să accesați formularul de mai jos: