Macaragiii din grupele A,B,C,D pot face extinderea autorizației la orice grupă de macarale.

Trebuie specificat că macaragiii din grupa E nu pot face extindere la celelalte grupe de macarale.

Pentru a se putea înscrie la extindere, macaragiii autorizați trebuie să depună următoarele acte:

  • copie carte de identitate;
  • copie autorizație de macaragiu;
  • copie talon (talonul să fie în termenul de valabilitate);
  • fișă de aptitudine de la medicul de medicina muncii, cu mențiunea “Apt pentru prestare activități de macaragiu”.

Pentru ofertă, vă rugăm să folosiți secțiunea de contact a site-ului nostru.