Pentru ocupația de fochist, societatea noastră oferă un curs de specializare. Acest curs se desfășoară pe durata a 90 ore, dintre care 60 de ore de teorie (8 zile lucrătoare) și 30 de ore de practică (4 zile lucrătoare).

În urma acestui curs, se va obține un certificat de specializare pentru meseria Fochist, eliberat de ANC și autorizație ISCIR pentru fochist clasa C – cazane de apă caldă și abur de joasă presiune.

 

Actele necesare pentru înscriere la curs sunt următoarele:

  • copie carte de identitate;
  • copie certificat de naștere;
  • copie diplomă de studii (studiile minime obligatorii);
  • copie act care să ateste calificarea în orice domeniu SAU copie permis de conducere;
  • fișă de aptitudini de la medicina muncii, cu mențiunea “Apt pentru prestare activități de fochist”.

 

Pentru ofertă, vă rugăm să folosiți secțiunea de contact a site-ului nostru.