CURSURI DE LUNGĂ DURATĂ

Pentru obținerea competențelor profesionale specifice, societatea noastră efectuează cursuri de formare profesională de calificare, specializare și perfecționare autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR).